Cảnh báo

Temple Run 2

agustinnassr
46.37MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 50 - 250
Phiên bản 1.8 5 năm trước

Mô tả của Temple Run 2

★ Play Summer Deals: Get 60% Off the Starter Pack

With over a zillion downloads, Temple Run redefined mobile gaming. Now get more of the exhilarating running, jumping, turning and sliding you love in Temple Run 2!

Navigate perilous cliffs, zip lines, mines and forests as you try to escape with the cursed idol. How far can you run?!

FEATURES

★ Beautiful new graphics

★ Gorgeous new organic environments

★ New obstacles

★ More powerups

★ More achievements

★ Special powers for each character

★ Bigger monkey!!!

Become a fan of Temple Run on Facebook:

http://www.facebook.com/TempleRun

Follow Temple Run on Twitter:

https://twitter.com/TempleRun

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">★ Chơi Ưu đãi mùa hè: Lấy 60% Off Starter Pack

Với hơn một tải zillion, Temple Run định nghĩa lại game di động. Bây giờ có được nhiều hơn các hoạt động exhilarating, nhảy, xoay và trượt bạn yêu thích ở Temple Run 2!

Điều hướng vách đá nguy hiểm, dòng zip, hầm mỏ và rừng như bạn cố gắng trốn thoát với các thần tượng bị nguyền rủa. Làm thế nào đến nay bạn có thể chạy ?!

Các tính năng chính

★ đồ họa mới đẹp

★ Gorgeous môi trường hữu cơ mới

★ trở ngại mới

★ Nhiều powerups

★ Nhiều thành tựu

★ quyền hạn đặc biệt cho từng nhân vật

★ khỉ lớn hơn !!!

Trở thành một fan hâm mộ của Temple Run trên Facebook:

http://www.facebook.com/TempleRun

Thực hiện theo Temple Run trên Twitter:

https://twitter.com/TempleRun</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Temple Run 2

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Temple Run 2

Cờ trusted
Hoạt động tốt 2
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng agustinnassr
Cửa hàng agustinnassr 451 199.19k

Thông tin APK về Temple Run 2

Phiên bản APK 1.8
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Imangi Studios